PRZEMOC W RODZINIE-Statystyki

Od 2012 roku zmienił i się system rejestracji statystycznej w związku z przemocą domową, stąd też inna forma prezentacji danych. oniższe liczby dotyczą działań podjętych w procedurze „Niebieskie Karty” wyłącznie przez Policję

 (bez danych z działalności innych, upoważnionych do zwalczania przemocy domowej, podmiotów pozapolicyjnych).

 

Przemoc-w-rodzinie

Lata 2012-2018