Kategoria: Depresję można wyleczyć – warto szukać pomocy

17 sierpnia 2019 0

Definicja Przemocy

przez Zespół "FILEO"

Przemoc jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste…

17 sierpnia 2019 0

PROCES WIKTYMIZACJI

przez Zespół "FILEO"

Gdy osoba krzywdzona doznaje przemocy, wówczas stopniowo rozwija się w niej proces wiktymizacji, czyli wchodzenie w rolę ofiary. Proces ten…