Fazy Przemocy

Przemoc powtarza się cyklicznie, zatem można wyróżnić kilka jej faz: Pierwsza faza – narastającego napięcia charakteryzuje się stopniowaniem przemocy sprawcy w stosunku do ofiary w coraz bardziej gwałtowny sposób. Ofiara stara się zaspokoić oczekiwania oprawcy, chce naprawić zły humor partnera, realizuje jego polecenia. Kiedy satysfakcja nie zostaje osiągnięta pomimo realizacji wszelkich obowiązków pokłady agresji sprawcy przybierają coraz ostrzejszych form. Najczęściej irytacja sprawcy a bezsilność i narastające napięcie pokrzywdzonego wywołuje awanturę. Fazę narastającego napięcia charakteryzuje:

1. Ciągłe napięcie i poirytowanie partnera

2. Nieustające awantury

3. Wzmożona ilość substancji uzależniających (alkohol, narkotyki)

4. Prowokacje ze strony partnera

5. Złe fizyczne i psychiczne samopoczucie ofiary.

Druga faza – gwałtownej przemocy charakteryzuje się brakiem kontroli u sprawcy nad własnymi emocjami. Wobec tego, wybuch drastycznych form przemocy spowodowany jest najczęściej mało istotnymi przyczynami. Ofiara najczęściej pozostaje w stanie szoku, niezrozumienia, osłabienia, rezygnacji i przerażenia.

Faza gwałtownej przemocy charakteryzuje się:

1. Gwałtowność, ataki szału

2. Używanie przemocy fizycznej

3. Bezradność, ból, szok poszkodowanego

4. Uczucie wstydu i przerażenia strony poszkodowanej.

Trzecia faza – miodowego miesiąca to faza odmiany. Sprawca uświadamia sobie, że postąpił zbyt ostro. Chcąc się zrehabilitować w oczach ofiary, dokonuje u siebie chwilowej zmiany. Najczęściej przeprasza, wykazuje żal i skruchę, przynosi prezenty. Pojawiają się również sformułowania w stylu: „to się już nigdy nie powtórzy”, „zapomnijmy o tym co już minęło”.

W tej fazie ofiara nabiera znowu sił i odwagi, zaczyna wierzyć w obietnice i prawdziwość zachowania sprawcy. Często nawet czuje się szczęśliwa i zapomina o wyrządzonej krzywdzie, przynajmniej do ponownego wystąpienia pierwszej fazy.

Fazę miodowego miesiąca charakteryzuje:

1. Żal i skrucha sprawcy, zapewnienia o zmianie na lepsze

2. Poszukiwania uzasadnienia popełnionych czynów

3. Diametralna zmiana ze sprawcy- kwiaty, czułości, rozmowy, zapewnienia o lepszą przyszłość. Fazy te trwają nieraz po kilkanaście lat, ofiara pozostaje w swoistego rodzaju pułapce czasowej i emocjonalnej, przechodząc do fazy do fazy powtarzając cały cykl od początku.

Źródło: www.niebieskalinia.pl