Autor: Zespół "FILEO"

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA Wszechstronna pomoc osobom pozostającym w sytuacji kryzysowej w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Podejmowanie działań na rzecz wielokierunkowego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Pomoc merytoryczna i doradztwo we wszystkich dziedzinach dotyczących osób pozostających w kryzysie. Informowanie opinii publicznej o problemach związanych z sytuacją kryzysową w tym przemocy w rodzinach, dysfunkcją i adaptacją oraz tworzenie klimatu społecznego, sprzyjającego podejmowaniu działań na rzecz tych rodzin i najbliższego środowiska. Edukacja społeczna w tym edukacja grup zawodowych w zakresie problemów związanych z sytuacją kryzysową, dysfunkcją i adaptacją.
15 sierpnia 2019 0

Depresja w wieku podeszłym

przez Zespół "FILEO"

osoby w wieku emerytalnym stanowią ponad 20% wszystkich leczonych z powodu depresji. w najbliższych latach odsetek ten może się jeszcze zwiększyć, z powodu starzenia się społeczeństwa,…

15 sierpnia 2019 0

Depresja poporodowa

przez Zespół "FILEO"

ZOBACZ FILM Historia Magdy źródło: wyleczdepresje.pl PRZYCZYNY DEPRESJIPOPORODOWEJ Na tak trudny dla kobiety stan może wpłynąć wiele czynników, wśród nich: kobiety…

15 sierpnia 2019 0

Depresja młodzieńcza

przez Zespół "FILEO"

  PRZYCZYNY DEPRESJIU MŁODZIEŻY   zgodnie z przeprowadzonymi badaniami zaburzenia depresyjne są diagnozowane u 19–32% młodzieży w wieku 13–17 lat, szacuje się, że ryzyko…