TYPY, FORMY I SKUTKI PRZEMOCY W RODZINIE

TYPY, FORMY I SKUTKI PRZEMOCY W RODZINIE

29 sierpnia 2019 0 przez Zespół "FILEO"
 1. Wyróżnia się następujące typy przemocy w rodzinie:

1) Przemoc wobec małżonka

2) Przemoc wobec dziecka

3) Przemoc wobec rodzeństwa

4) Przemoc wobec rodziców

5) Zaniedbywanie i przemoc wobec osób w podeszłym wieku.

 1. Wyróżnia się cztery formy przemocy w rodzinie:

1) przemoc fizyczna – jest to naruszenie nietykalności fizycznej. Należy do niej:

 • szarpanie
 • kopanie
 • popychanie
 • obezwładnianie
 • duszenie
 • odpychanie
 • krępowanie ruchów
 • policzkowanie
 • szczypanie
 • ciągniecie za włosy
 • bicie otwartą ręką lub pięściami
 • bicie różnymi przedmiotami
 • przypalanie papierosem
 • topienie
 • polewanie substancjami żrącymi
 • użycie broni
 • pozostawienie w niebezpiecznym miejscu
 • nieudzielenie niezbędnej pomocy.

2) przemoc psychiczna – to naruszenie godności osobistej ofiary.

 • wyśmiewanie opinii, poglądów, przekonań, religii, pochodzenia
 • narzucanie swojego zdania, poglądów
 • wyzywanie, używanie wulgarnych epitetów
 • poniżanie, upokarzanie
 • zawstydzanie
 • stosowanie gróźb, szantażowanie
 • stałe ocenianie i krytykowanie
 • wmawianie choroby psychicznej
 • kontrolowanie
 • izolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi
 • wymuszanie posłuszeństwa i podporządkowania
 • ograniczanie snu, pożywienia i schronienia.

3) przemoc seksualna – naruszenie intymności.

 • gwałt
 • wymuszanie pożycia seksualnego
 • wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych, nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych
 • zmuszanie do seksu z osobami trzecimi
 • sadyzm w pożyciu
 • krytyka preferencji seksualnych
 • wyśmiewanie wyglądu, ciała
 • wyśmiewanie seksualności przy osobach trzecich
 • chwalenie się swoimi podbojami seksualnymi
 • zachowania seksualne wobec innych osób.

4) przemoc ekonomiczna – czyli naruszenie własności.

 • okradanie, zabieranie pieniędzy
 • niełożenie na utrzymanie rodziny
 • kontrolowanie wszystkich wydatków
 • uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej
 • niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny
 • zaciąganie długów i kredytów bez zgody współmałżonka, zmuszanie do pożyczek
 • niszczenie rzeczy, kradzież, sprzedawanie wspólnych rzeczy bez uzgodnienia
 • uniemożliwianie korzystania z pomieszczeń niezbędnych do zaspakajania potrzeb (np. kuchnia, łazienka).

4a) zaniedbanie – jest odmianą przemocy ekonomicznej, polegającą na naruszeniu obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.

Wyróżnia się:

zaniedbanie emocjonalno-intelektualne: brak zrozumienia, brak fizycznego wyrażania uczuć, brak słownego wyrażania uczuć, brak wsparcia emocjonalnego, brak stymulacji;

oraz zaniedbanie fizyczne: brak ochrony, nieadekwatna higiena i brak opieki medycznej, niedawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy  w chorobie, nieudzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.

 1. Skutki przemocy:

Stosowanie przemocy niesie dla ofiary wiele konsekwencji, takich, które ponosi teraz, w chwili obecnej, ale też odległych w czasie, które będą jej „towarzyszyć” na przestrzeni wielu lat.

1) Skutki przemocy fizycznej:

 • uszkodzenia ciała (np. urazy, rany, złamania, stłuczenia, zadrapania, siniaki, poparzenia)
 • choroby w wyniku powikłań i stresu
 • zespół stresu pourazowego
 • życie w chronicznym stresie, poczuciu zagrożenia, strachu, lęku
 • napady paniki
 • bezsenność
 • zaburzenia psychosomatyczne.

2) Skutki przemocy psychicznej:

 • zniszczenie poczucia mocy sprawczej ofiary
 • zniszczenie jej poczucia własnej wartości i godności
 • uniemożliwienie podjęcia jakichkolwiek działań niezgodnych z zasadą posłuszeństwa, osłabienie psychicznych i fizycznych zdolności stawiania oporu oraz wyrobienie przekonania o daremności jego stawiania
 • odizolowanie od zewnętrznych źródeł wsparcia, całkowite uzależnienie ofiary od prześladowcy
 • stały strach
 • utrata nadziei
 • ciągły stres
 • zaburzenia snu
 • choroby psychosomatyczne.

3) Skutki przemocy seksualnej:

 • obrażenia fizyczne
 • ból i cierpienie
 • obniżona samoocena i poczucie własnej wartości
 • utrata poczucia atrakcyjności
 • utrata poczucia godności
 • zaburzenia seksualne, oziębłość, zamknięcie się na sprawy seksualne (lęk, strach, unikanie seksu)
 • uogólniona niechęć i obawa do przedstawicieli płci sprawcy przemocy.

4) Skutki przemocy ekonomicznej:

 • całkowita zależność finansowa od sprawcy
 • niezaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych
 • ubóstwo
 • znalezienie się bez środków do życia
 • zniszczenie poczucia własnej godności i wartości
 • brak poczucia bezpieczeństwa
 • brak wykształconych potrzeb wyższego rzędu
 • dyskryminacja
 • ograniczenie kontaktów z innymi, izolacja społeczna.