MITY NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE

MITY NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE

21 sierpnia 2019 0 przez Zespół "FILEO"
  1. „Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych”.

Prawda czy nieprawda? NIEPRAWDA!!!

Przemoc nie skończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia.

  • „Przemoc w rodzinie to sprawa prywatna, nikt nie powinien się wtrącać”.

Prawda czy nieprawda? NIEPRAWDA!!!

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Każdy ma prawo, a nawet obowiązek reagować na przestępstwo.

  • „Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasługuje”.

Prawda czy nieprawda? NIEPRAWDA!!!

Nikt nie ma prawa bić i poniżać kogokolwiek bez względu na to co zrobił lub powiedział.

  • „Przemoc jest wtedy gdy są widoczne ślady na ciele ofiar”.

Prawda czy nieprawda? NIEPRAWDA!!!

Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być ofiarą przemocy domowej. Poniżanie     i obelgi bolą tak samo jak bicie.

  • „Policja nie powinna interweniować w sprawach rodzinnych”.

Prawda czy nieprawda? NIEPRAWDA!!!

Przemoc domowa to przestępstwo ścigane przez prawo, a nie sprawa rodzinna.

  •  „Nie można zmienić swego przeznaczenia”.

Prawda czy nieprawda? NIEPRAWDA!!!

Nawet po wielu latach osoba doznająca przemocy może przerwać przemoc. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!

  • „Alkoholizm jest przyczyną przemocy”.

Prawda czy nieprawda? NIEPRAWDA!!!

Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny. Należy karać sprawcę przemocy i leczyć jego chorobę.

  • „Przemoc w rodzinie to problem marginesu społecznego”.

Prawda czy nieprawda? NIEPRAWDA!!!

Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.

  • „Ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc”.

Prawda czy nieprawda? NIEPRAWDA!!!

Ofiary przemocy w rodzinie nie chcą być źle traktowane przez bliskich. Jednak będąc   w opresji często działają nieracjonalnie, co prowadzi do nasilenia przemocy.

„To był jednorazowy incydent, który nigdy się nie powtórzy”.

Prawda czy nieprawda? NIEPRAWDA!!!

Przemoc ma tendencję do powtarzania się. Nie zatrzymana przybiera na sile. Nie ma co się łudzić, że sama się skończy.

Gwałt w małżeństwie nie istnieje”.

Prawda czy nieprawda? NIEPRAWDA!!!

Każda osoba jest uprawniona do samodzielnego decydowania o swoim życiu intymnym  i zachowaniach seksualnych.

„Osoby używające przemocy muszą być chore psychicznie”.

Prawda czy nieprawda? NIEPRAWDA!!!

Przemoc jest dążeniem do przejęcia władzy i kontroli nad innymi osobami. Nie ma danych na istnienie bezpośredniego związku pomiędzy przemocą a chorobą psychiczną.