ZESPÓŁ DZIECKA MALTRETOWANEGO-PAMIĘTAJ! JEŻELI PODEJRZEWASZ MALTRETOWANIE DZIECKA, NIE ZWLEKAJ Z POMOCĄ! SZYBKA INTERWENCJA MOŻE URATOWAĆ MU ŻYCIE!

ZESPÓŁ DZIECKA MALTRETOWANEGO-PAMIĘTAJ! JEŻELI PODEJRZEWASZ MALTRETOWANIE DZIECKA, NIE ZWLEKAJ Z POMOCĄ! SZYBKA INTERWENCJA MOŻE URATOWAĆ MU ŻYCIE!

17 sierpnia 2019 0 przez Zespół "FILEO"

Rozpoznanie Zespołu Dziecka Maltretowanego (ZDzM) jest często niełatwe, ponieważ trudno jest uwierzyć, że rodzic jest w stanie wyrządzić dziecku taką dotkliwą krzywdę. Dzieci maltretowane rzadko trafiają do szpitala, a w wywiadach dotyczących urazu zawarte informacje często są nieprawdziwe. Zatem na czym należy się skupić podejrzewając, że dziecko jest maltretowane? Przede wszystkim należy rozróżnić czy uraz jest efektem przypadku, czy nastąpił w sposób nieprzypadkowy. Jednak często trudno jest określić granicę między wypadkiem a skutkami maltretowania.

Do czynników sugerujących ZDzM należą:

  1. dziwne zachowanie dziecka lub opóźniony rozwój umysłowy;
  2. wielokrotne hospitalizacje z różnych przyczyn;
  3. rozbieżności między wywiadem a stanem klinicznym;
  4. patologia środowiska rodzinnego (alkoholizm, narkomania, kryminogenność, stały konflikt w rodzinie);
  5. zaburzenia osobowości rodziców.

Często zasadniczą rolę w rozpoznaniu ZDzM odgrywa wywiad. Ze względu na trudności w uzyskaniu danych od dziecka bądź ukrywanie prawdy przez rodziców, jeżeli dane z przeprowadzonej rozmowy z rodzicami nie są zgodne ze stanem zdrowia dziecka, wówczas można podejrzewać maltretowanie. Również wiek dziecka jest tutaj ważnym czynnikiem, bowiem przemoc wobec dzieci zaczyna się zwykle między 3. miesiącem a 4. rokiem życia dziecka. Uwagę trzeba też zwrócić na czas pomiędzy wystąpieniem urazu a zgłoszeniem tego lekarzowi. Należy też porównać podaną przez rodziców przyczynę urazu do wieku  i możliwości dziecka (np. niemowlę nie jest w stanie samo odkręcić gorącej wody). Ważną wskazówką może też być szybka poprawa stanu zdrowia dziecka w szpitalu w kontraście do wyraźnego pogorszenia w domu.

Charakterystyka urazów wskazujących na prawdopodobieństwo maltretowanie dziecka:

  1. Ślady na skórze:

– liczne ślady z ostrym brzegiem na miękkich częściach ciała;

– ślady rąk, palców na policzku;

– ślady związania, duszenia, szczypania;

– ślady zębów (jeśli rozstaw kłów wynosi powyżej 3 cm, to świadczy o ugryzieniu zębami stałymi);

– odciski przedmiotów (sznur, pas, narzędzia kuchenne);

– symetryczne wylewy w okolicy oczu i narządów płciowych;

– wylewy wzdłuż fałdów pośladkowych.

  • Oparzenia:

– symetryczne i głębokie oparzenia rąk i nóg;

– liczne wylewy i blizny w różnym stadium gojenia;

– współistniejące inne objawy maltretowania lub zaniedbania;

– wcześniejsza hospitalizacja z powodu urazu nieprzypadkowego;

– większe niż dwie godziny opóźnienie w zgłoszeniu urazu lekarzowi;

– ślady oparzeń, których czas lekarz określiłby jako wcześniejszy niż podają rodzice;

– niezgodność relacji rodziców dotyczącej okoliczności zdarzenia pod względem wieku i możliwości dziecka;

– rodzice twierdzą, że dziecko zostało poparzone, ale nie było świadków wypadku;

– oparzenie spowodowało inne dziecko lub rodzeństwo (co oczywiście jest możliwe);

– to nie rodzice, lecz krewni lub znajomi przynoszą dziecko do lekarza (w 72% poparzeń nieprzypadkowych);

– w rodzinie były wcześniej inne przypadki poparzeń.

  • Złamania:

– wiek dziecka poniżej 3. roku życia (78% złamań nieprzypadkowych);

– niewiarygodność relacji rodziców dotyczącej okoliczności zdarzenia;

– niezgłoszenie przez rodziców poprzednich złamań;

– brak dokumentacji medycznej dotyczącej poprzednich złamań;

– złamania mostka, łopatki;

– złamania żeber (zwłaszcza w odcinku tylnym);

– złamane wyrostki kolczyste kręgów;

– złamanie obojczyka;

– złamania kości piszczelowej i udowej u niemowląt;

– złamania kości palców u dzieci, które jeszcze nie potrafią chodzić.

  • Urazy głowy:

– wywołują nieodwracalnych zmiany neurologiczne;

– powodują poważne upośledzenia rozwoju;

– są częstą przyczyną zgonów w wyniku maltretowania.

PAMIĘTAJ! JEŻELI PODEJRZEWASZ MALTRETOWANIE DZIECKA, NIE ZWLEKAJ Z POMOCĄ! SZYBKA INTERWENCJA MOŻE URATOWAĆ MU ŻYCIE!