Zjawisko prania mózgu

Zjawisko prania mózgu

17 sierpnia 2019 0 przez Zespół "FILEO"

– jest to działanie służące temu, aby ofiara przemocy funkcjonowała zgodnie z tym, jak chce tego sprawca. Mechanizm ten polega na systematycznym i świadomym oddziaływaniu na człowieka, w celu zmiany jego przekonań, postaw, uczuć, potrzeb. Konsekwencjami tego mechanizmu są m.in. utrata poczucia własnej wartości oraz podporządkowanie się sprawcy. Najczęściej używanymi metodami prania mózgu są: izolacja, poniżanie i degradacja, monopolizacja uwagi, groźby i demonstracja wszechmocy oraz sporadyczne okazywanie pobłażliwości.

 

Pranie mózgu powoduje to, że u osoby doznającej przemocy zmienia się obraz własnej osoby: zaczynają postrzegać się za głupie i niezdolne, co pociąga za sobą fakt, że nie podejmują nowych, czy trudniejszych działań. Poza tym występuje stan nieustannego wyczerpania. Tak ważną energię życiową osoby doznającej przemocy pochłania ciągłe koncentrowanie się na dostosowywaniu do żądań osoby stosującej przemoc oraz na potencjalnych możliwościach samoobrony. Przeżywają też stale lęk i poczucie winy, mają osłabioną zdolność psychiczną i fizyczną do stawiania oporu, bezkrytycznie przyjmują obraz rzeczywistości, jaki kreuje sprawca.

Opracował: Zespół Stowarzyszenia „Niebieska Linia”