OBJAWY WYKORZYSTYWANIA SEKSUALNEGO

OBJAWY WYKORZYSTYWANIA SEKSUALNEGO

17 sierpnia 2019 0 przez Zespół "FILEO"

 

Istnieje wiele symptomów świadczących o tym, że dziecko mogło zostać
wykorzystane seksualnie. Należą do nich:
1) częste infekcje dróg moczowych, zaczerwienienia okolic narządów
płciowych, swędzenia, pieczenia
2) somatyzacje – różne bóle bez określonej przyczyny (np. brzucha, głowy)
3) zaburzenia odżywiania
4) swobodne w stosunku do wieku rozmowy na tematy seksualne, zabawy
lalkami w seks, rysunki o treści seksualnej itp.
5) wykorzystywanie seksualne innych dzieci, namawianie do zabaw o treści
seksualnej
6) używanie słów niecenzuralnych
7) lęk przed ludźmi
8) lęk przed zasypianiem
9) koszmary senne
10) niechęć do wracania do domu
11) ucieczki z domu
12) używanie alkoholu, narkotyków
13) kłamstwa, kradzieże, wagary szkolne itp.
14) niskie poczucie wartości
15) nagłe zmiany nastroju
16) wtórne moczenie nocne
17) zaburzenia psychiczne
18) stany depresyjne
19) próby samobójcze, autoagresja
20) prostytucja
21) pozorna dorosłość w stosunku do wieku (np. małe dziewczynki się malują)
22) dziecko mówi, że ma tajemnicę
23) dziecko mówi, że jego przyjaciel ma problem
24) dziecko przestaje być pogodne, nie interesuje się zabawą
Oczywiście należy się przyglądać tym objawom bardzo ostrożnie, aby
nabrać podejrzenia o wykorzystaniu. Jeden objaw o niczym jeszcze nie
świadczy, lecz jeżeli jest ich kilka, które łączą się ze sobą w sposób logiczny,
powinniśmy niezwłocznie zawiadomić o tym organy ściągania, a jeżeli nie
czujemy się na siłach, żeby podjąć to wyzwanie, musimy znaleźć jak
najszybciej kogoś, kto się tym zajmie.


Źródło: A. Bakuła: „Przemoc w rodzinie”.