Kampania „Możesz inaczej”

https://www.kobieta.pl/artykul/mozesz-inaczej-ta-kampania-przeciwko-przemocy-dotyczy-prawie-kazdego-z-nas-181120115445

Czy zwykła kłótnia to już przemoc?

Do tej pory większość kampanii społecznych przeciwko przemocy domowej odwoływała się do skrajnie patologicznych zachowań. W spotach i na plakatach mogliśmy oglądać drastyczne sceny znęcania się nad ofiarami i okrutnych, psychopatycznych sprawców. Nic dziwnego, że na pytanie „czy Ty też stosujesz przemoc” większość z nas bez namysłu odpowiada przecząco. Tymczasem przemoc domowa to nie tylko przemoc fizyczna. Kampania „Możesz inaczej” to pierwsza inicjatywa, która pokazuje ten problem z zupełnie innej perspektywy. 

czytaj dalej