„Powiedzmy STOP szkolnej agresji”

W marcu wystartowała najnowsza kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Powiedzmy STOP szkolnej agresji”. Celem akcji jest nagłośnienie problemu przemocy rówieśniczej oraz zmiana postaw młodzieży, a tym samym obniżenie poziomu agresji w szkole.

–  Przemoc rówieśnicza dotyczy wszystkich. Praprzyczyną przemocy rówieśniczej jest przemoc, jakiej dziecko doświadczyło wcześniej. Dzieci uczą się obserwując nas, dorosłych. Zachowania agresywne w szkole względem rówieśników mogą być odzwierciedleniem sytuacji, z jakimi dziecko styka się poza szkołą. Czasem może to być próba odreagowania trudnej sytuacji domowej. Dlatego kluczowym jest obserwacja, rozmowa, empatia, gotowość do działania, pomocy. – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Ofiarą dokuczania czy wyśmiewania przez rówieśników stają się dzieci, które niczym charakterystycznym nie wyróżniają się w grupie. Dokuczają rówieśnicy, starsi, młodsi, i chłopcy, i dziewczynki. Ani wyniki w nauce, ani sytuacja materialna nie różnicują środowiska na ofiary i sprawców. Agresja może dotyczyć każdego dziecka i jest procesem, który należy zdecydowanie przerwać. Szkoła jest dla dziecka ważnym miejscem, w którym zdobywa nie tylko wiedzę, ale też kształtuje kompetencje społeczne.

Problem przemocy rówieśniczej jest wszechobecny

– Świadkowie są kluczowymi osobami w powstrzymywaniu zjawiska przemocy, ponieważ to oni w największym stopniu mogą wpłynąć na zmianę sytuacji. A na przemoc należy reagować zawsze, reagować stanowczo! Nie bądźmy więc bierni, reagujmy! Tym razem apel kieruję wprost do młodych. – apeluje RPD.

Młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy, jak wiele zależy od nich i ich reakcji na przemoc, która przytrafia się im lub ich rówieśnikom – że swoją postawą mogą powiedzieć „STOP przemocy”!. To, jak postąpią w zetknięciu z agresywnymi zachowaniami, ma ogromne znaczenie dla przeciwdziałania takim negatywnym zjawiskom.

Dzieci będące ofiarami przemocy w dorosłym życiu często wyrastają na sprawców przemocy. Dzieje się tak z wielu powodów:

1) dzieci uczą się agresywnego zachowania od sprawcy – stosują przemoc wobec kolegów, rodzeństwa

2) negatywnie spostrzegają rzeczywistość – świat jest wrogi, nie należy nikomu ufać

3) mają problemy w kontaktach społecznych

4) nie radzą sobie z uczuciami

5) nadużywają alkoholu i narkotyków

6) dzieci uczą się, że przemoc się opłaca – jestem silny, inni się mnie boją

7) dzieci stają się sprawcami, kiedy przejmują normy, przekonania i postawy sprawców jako własne, np.: dziecko uważa, że dobrze, że ojciec bił matkę, bo na to zasługiwała.

Oczywiście nie wszystkie ofiary przemocy wyrastają na sprawców. Wiele z nich w dorosłym życiu staje się ofiarami, zwłaszcza dotyczy to kobiet.

Źródło: A. Bakuła: „Kiedy ofiara przemocy może wyrosnąć na sprawcę”.

źródło: czytaj dalej