Poniżanie to nie wychowywanie

Przemoc Zaraża – kampania społeczna Stowarzyszenia OPTA

https://www.youtube.com/watch?v=PGMrr7VzTlA

Pierwszy spot kampanii społecznej organizowanej przez Stowarzyszenie OPTA, współfinansowanej przez m.st. Warszawa.

źródło