KWESTIONARIUSZ DIAGNOSTYCZNY DLA RODZICA LUB OPIEKUNA

KWESTIONARIUSZ DIAGNOSTYCZNY DLA RODZICA LUB OPIEKUNA

25 sierpnia 2019 0 przez Zespół "FILEO"

Czy Twoje dziecko jest ofiarą lub świadkiem przemocy domowej? Jeżeli nie jesteś pewna, możesz to sprawdzić udzielając odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Gdy dzieci nie wykonują poleceń, w jaki sposób wymusza Pani dyscyplinę? W jaki sposób czyni to Pani partner?
 2. Czy niepokoją Panią zachowania seksualne partnera w obecności dzieci? Czy  w obecności dzieci dochodzi do pieszczot, niechcianego kontaktu fizycznego, pocałunków?
 3. Czy partner naraża dzieci na kontakt z pornografią?
 4. Czy Pani lub partner terroryzuje dzieci lub straszy je?
 5. Czy partner groził dzieciom zabiciem lub zrobieniem krzywdy, aby Panią zastraszyć bądź powstrzymać przed porzuceniem go?
 6. Czy dzieci były świadkami agresji partnera wobec Pani? Co wówczas widziały i słyszały? Jaka była ich reakcja?
 7. Czy zdarzyło się, że dzieci były w centrum napaści partnera na Panią? Czy znalazły się tam przypadkiem (np. trzymała pani dziecko w ramionach), czy chciały np. bronić Panią przed partnerem? Co się wtedy działo?
 8. Czy partner groził kiedykolwiek porwaniem dziecka albo ociągał się z oddaniem         z powrotem dziecka pod Pani opiekę?
 9. Czy miała kiedyś Pani wrażenie, że jest niezdolna do opieki nad dziećmi z powodu gróźb partnera albo napaści na Panią lub dzieci?
 10. Czy przemoc partnera wobec Pani wpłynęła na Pani relacje z dziećmi?
 11. Czy któreś z dzieci groziło kiedykolwiek Pani lub zrobiło krzywdę Pani bądź innym członkom rodziny?
 12. Czy któreś z dzieci ma problemy z zachowaniem w domu, w szkole bądź wśród rówieśników?
 13. Czy któreś z dzieci okazuje swoją złość w sposób, który budzi Pani niepokój?
 1. Czy u któregoś z dzieci można zaobserwować jeden lub więcej z poniższych objawów:
 2. problemy ze snem, koszmary nocne;
 3. brak apetytu lub nadmierne objadanie się;
 4. trudności z koncentracją uwagi;
 5. obniżony nastrój lub depresję;
 6. brak energii;
 7. obojętność;
 8. agresję wobec rówieśników lub innych członków rodziny;
 9. ucieczki z domu;
 10. picie alkoholu lub zażywanie narkotyków;
 11. lęk przed ojcem lub innymi osobami dorosłymi;
 12. samookaleczanie lub zaniedbywanie samego siebie;
 13. okaleczanie lub zabijanie zwierząt;
 14. celowe niszczenie zabawek lub innych przedmiotów.
 15. Czy partner spowodował któreś z poniżej wymienionych obrażeń kiedykolwiek  u któregoś z Pani dzieci:
 1. krwawienia, opuchlizna, siniaki;
 2. złamanie kości;
 3. podbicie oka;
 4. oparzenia;
 5. rany zadane narzędziem lub innym przedmiotem;
 6. utratę przytomności w wyniku uderzenia bądź duszenia;
 7. okaleczenia narządów płciowych;
 8. infekcję dróg moczowych lub chorobę weneryczną.
 9. Czego próbowała Pani w przeszłości, aby pomóc dzieciom?
 10. Czego potrzebuje Pani obecnie, aby chronić dzieci przed partnerem?

(źródło: Barbara Błaż-Kapusta „Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym” podrozdział „Diagnoza doświadczanej przez dzieci przemocy” za: Kluczyńska S.: Przewodnik diagnostyczno-interwencyjny „Jak rozmawiać z ofiarami przemocy domowej”)